อาหารเสริมสำหรับสัตว์ ไบโอ

คุณสมบัติสินค้า:

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

ขนาดบรรจุ

500 กรัม

Share

Share

อาหารเสริม ไบโอ เป็นอาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตเร็ว มีภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้นการกินอาหาร และเสริมสร้างระบบสืบพันธุ์
เป็นอาหารเสริมให้สัตว์ทุกชนิด เช่น กุ้ง, ปลา, สุกร, วัว, แพะ, สุนัข, แมว เพื่อให้สัตว์
แข็งแรง เติบโตเร็ว มีภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้นการกินอาหารทำให้สัตว์โตเร็ว มีคุณภาพ
ช่วยเพิ่มผลผลิต

Powered by MakeWebEasy.com