อาหารเสริมสกัด แด๊กซี่เทอร์โบ ดาวแดง

คุณสมบัติสินค้า:

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

ขนาดบรรจุ

50 กก.

Share

Share

แด๊กซี่ เทอร์โบ ดาวแดง เป็นอาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพพัฒนามาจาก
หลักการ และแนวคิดการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน ยาวนานและ
เพียงพอต่อความต้องการของพืชอย่างสมดุลโดยเทคโนโลยี 3D ของ แด๊กซี่ เทอร์โบ
ดาวแดง มีธาตุอาหารครบถ้วนในการเพิ่มความหวาน ปริมาณแป้ง ขนาด และน้ำหนัก
ของผลผลิตโดยเฉพาะ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำยางในยางพารา เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
คุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Powered by MakeWebEasy.com