อาหารเสริมสกัด แด๊กซี่พลัส 1 ดาวดำ

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

Daxi plus 1 คือ อาหารเสริมอินทรีย์ชีวภาพ หมายถึง อาหารเสริมที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมีคุณสมบัติ ปรับปรุงดินให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน  เช่น ความโปร่งความร่วนซุย  ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  ทำให้ธาตุอาหารอยู่ในดินได้นานและค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชอย่างช้าๆ  ดินจึงมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยเคมีในขณะเดียวกันจะส่งเสริมการทำงานของปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืชอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดิน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดิน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร”

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

 
THB 850 ฿ 850
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

 
THB 400 ฿ 400

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

 
THB 1,040 ฿ 1,040
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

 
THB 450 ฿ 450

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com