สารอินทรีย์ ยับยั้งเชื้อรา ดี-รีซิสท์

คุณสมบัติสินค้า:

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

ขนาดบรรจุ

1000 ซีซี

Share

Share

สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราในนาข้าว สกัดจากวัตถุดิบของธรรมชาติทั้งหมด ผ่าน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อคัดเลือกวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและยับยั้งเชื้อรา
ด้วยเทคโนโลยี "การควบคุมด้วยประจุไฟฟ้า" (Ion Control) โดยควบคุมสภาพแวดล้อม
ที่ผิวใบข้าว ทำให้เกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของเชื้อรา
อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดผิวใบข้าวได้ดียิ่งขึ้นปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค
Powered by MakeWebEasy.com