สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ดี-เปอร์

คุณสมบัติสินค้า:

กรุณาระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจแด๊กซิน ในช่องหมายเหตุหน้าการสั่งซื้อ

ขนาดบรรจุ

1000 ซีซี

Share

Share

ดีเปอร์ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดยใช้หลักการ
เทคโนโลยีชั้นสูง อันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว เป็นสารเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมี
เป็นเวลานานมีวิธีการออกฤทธิ์แบบไม่เจาะจงจึงทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทาน
ได้รวมทั้งสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปราศจากสารพิษตกค้างในดิน
และน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้

Powered by MakeWebEasy.com