D-ฆ่าหญ้า เป็นสารสกัดอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประกอบด้วย
เอ็นไซม์ จุลินทรีย์ และสมุนไพร โดยผ่านกระบวนการสกัดและหมัก
เพื่อทำลายวัชพืชโดยรวมใช้สำหรับฉีดพ่นฆ่าหญ้าได้ทุกชนิด ทั้ง
หญ้าใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน หญ้าตีนนก หญ้า
ปล้องหญ้าซันกาด หญ้าปากควาย หญ้าใบไผ่ หญ้าลูกเห็บ ฯลฯ
ซึ่งใช้ได้ในสวนผลไม้ สวนยางพารา ตลอดจนพื้นที่การเกษตร
โดยทั่วไป โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยปราศจากกลิ่นเหม็นและสารตกค้าง เห็นผลเร็วภายใน
24 ชั่วโมง ซึ่งวัชพืชจะไหม้และแห้งตายภายใน 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและชนิดของวัชพืช
 
          ใช้ฉีดหญ้าในนาข้าว ร่องสวนยางพารา ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลัง ไร่สับปะรดหัวคันนา พื้นที่การเกษตรทุกชนิด
และพื้นที่ที่มีหญ้าอยู่ทั่วไป
 
ชนิดหญ้า
อัตราการใช้
สำหรับฆ่าหญ้าขนาดเล็ก 200 - 300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
สำหรับฆ่าหญ้าหนา 500 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
สำหรับหญ้าหนามาก 1 ลิตร/น้ำ 20 ลิตร
  หมายเหตุ : กรณีที่ใช้กับพื้นที่ที่มีหญ้าอยู่โดยทั่วไปให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับอัตราพื้นที่
  1. ห้ามผสมกับสารจับใบ
2. ห้ามผสมกับฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำอาหารเสริม และจุลินทรีย์
3. ห้ามผสมกับยาฆ่าหญ้าเคมี
4. ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่ร้อน
5. ควรฉีดให้เป็นละอองฝอย
 

 

 

     
         7027                    490            590          180                   1000  cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส