D-คุมหญ้า เป็นสารสกัดอินทรีย์และพืชจากธรรมชาติชนิด
เข้นข้นประกอบด้วยเอ็นไซม์ จุลินทรีย์และสมุนไพร ใช้ฉีดพ่นเพื่อ
ควบคุมหญ้าหรือเมล็ดข้าวดีด และเมล็ดวัชพืชต่างๆไม่ให้งอกขึ้น
มาโดยใช้วิธีย่อยสลายใช้ในนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย หอม
กระเทียมและพืชผักชนิดต่างๆ ช่วยย่อยสลายฟางข้าว ตอซังและ
ข้าวปนในการปลูกรอบต่อไป ทำให้ดินร่วนซุยจากการสลายตอซัง
และฟางข้าว ทำให้ดินเกิดจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น  และ
ช่วยให้ต้นข้าวยืนต้นแข็งแรงไม่ล้ม โตเร็ว ข้าวแตกกอได้ดี
 
     ฉีดพ่นลงไปในบริเวณที่ต้องการควบคุมหญ้าและข้าวดีดในช่วงที่ไถเตรียมดินเพื่อที่จะหว่านเมล็ดข้าว 5-7 วันเพื่อ
ควบคุมเมล็ดวัชพืชและเมล็ดข้าวดีดรวมทั้งช่วยสลายหญ้าและซังข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยต่อไป
  อัตราการใช้ 200 - 300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
1. ห้ามผสมกับสารจับใบ
2. ห้ามผสมกับฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำอาหารเสริม และจุลินทรีย์
3. ห้ามผสมกับยาฆ่าหญ้าเคมี
4. ควรเก็บไว้ในที่ร่มและไม่ร้อน
5. ควรฉีดให้เป็นละอองฝอย

 

 

     
        7028                     480           590          180                     1000 cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส