ดี-เคลียร์ กำจัดปลวก เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์
ธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
เชื้อรา Metarhizium  ที่มีความสามารถในการกำจัดปลวก  และ
แมลงปีกแข็งบางชนิดโดยอยู่ในรูปของสปอร์ เมื่อสปอร์ตกอยู่ที่ผิว
ของตัวปลวก   จะซึมเข้าไปทำลายอวัยวะต่างๆ   ทำให้ปลวกนั้น
อ่อนแอ และจะตายหมดทั้งรังภายในระยะเวลาไม่นานนัก  (ขึ้นอยู่
กับจำนวนรังปลวก)   โดยได้ผ่านการรับรองจาก The United
States Environmental Protection Agency  (EPA)
ว่าเชื้อจุลินทรีย์ Metarhizium  เป็นสายพันธุ์ที่มีความปลอดภัย
โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 
       ใช้ผงจุลินทรีย์ ดี-เคลียร์ โรยให้ทั่วบริเวณที่มีปลวกโดยแกะดินบริเวณที่ปลวกทำเป็นอุโมงค์ออก   หากพบตัวปลวก ให้โรยผงเชื้อ ดี-เคลียร์ ให้เปื้อนตัวปลวก หรืออาจโรยบนช่องทางเดิน เมื่อปลวกเดินผ่านจะสัมผัสกับเชื้อและจะกระจาย
ต่อโดยการเลียให้กันและกันตามธรรมชาติของปลวก ทำให้เชื้อเข้าทำลายปลวกตายหมดทั้งรังในระยะเวลาไม่นานนัก
หรือใช้ผงจุลินทรีย์ดี-เคลียร์ จำนวน 50 กรัม   (5 ช้อนแกง) ผสมน้ำ 10 ลิตร  ฉีดพ่นทั่วบริเวณที่มีปลวกหรือราดตรง
บริเวณโคนต้นไม้ที่มีปลวก เช่น มันสำปะหลัง ยางพาราทุเรียน มะม่วง ฯลฯ
 

: การใช้ให้มีประสิทธิภาพ :
ใช้ผงจุลินทรีย์ ดี-เคลียร์ โรยที่ตัวปลวกโดยอาจใช้กล่องกระดาษหรือเศษไม้เปียกเป็นเหยื่อล่อ
จะได้ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วกว่า

: หมายเหตุ :
ประสิทธิภาพของการกำจัดปลวกขึ้น อยู่กับจำนวนและปริมาณของรังปลวกว่ามีมากหรือน้อย
และแล้วแต่กรณีตามสภาพแวดล้อม

 

 

     
         7029                    480            580          190                   500  กรัม back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส