สารอินทรีย์กำจัดหอยเชอรี่ ตรา ดี-พิฆาต เป็นสารสกัด
จากพืชธรรมชาติ  ซึ่งประกอบด้วยสารอัลคาลอยด์หลายชนิด
ส่วนประกอบอันหลากหลายนี้     จะส่งผลแตกต่างกันต่อหอย
เชอรี่ โดยการทำงานร่วมกันของสารต่างๆ จะทำให้เกิดอาการ
เป็นพิษต่อหอยเชอรี่ ซึ่งแตกต่างกับสารกำจัดหอยเชอรี่ทั่วๆไป
ที่มีอัลคาลอยด์เพียงชนิดเดียว   มีคุณภาพสูงในการกำจัดหอย
เชอรี่ ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ พืช และสัตว์
 
 

อัตราการใช้

ระยะเวลาการใช้
ใช้ 2 - 6 กก./ไร่
เมื่อทำการไถดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวก่อนการหว่าน 2 สัปดาห์
ใช้ 2 - 6 กก./ไร่
หว่านให้ทั่วแปลงข้าว เมื่อสังเกตพบหอยเชอรี่ตัวแรก
ใช้ 2 - 6 กก./ไร่
หว่านซ้ำอีกครั้งหลังจากการใช้เมื่อพบหอยเชอร์รี่ครั้งแรก 2 สัปดาห์

 

 

     
         7402                    200             250          50                     7 กก. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส