ดี-รับเบอร์ (สูตร 1) สารอาหารสูตรเข้มข้นในรูปวิตามิน
และโคเอ็นไซม์ เน้นการเจริญเติบโตเพื่อทดแทนอาหารจาก
ธรรมชาติต่างๆ เช่นวิตามินบีรวม เพื่อใช้เสริมสร้างเนื้อเยื่อ
และเปลือกของต้นยางกรดอัลจินิค    (ALGINIC ACID)
และกรดอะมิโนชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อ
       ดี-รับเบอร์ (สูตร 2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารเสริม
และกรดอะมิโนชนิดน้ำ  สามารถนำไปใช้ได้ทันที มีคุณสมบัติ
ในการช่วยให้ต้นยางมีความสมบูรณ์  ท่อยางมีขนาดใหญ่ขึ้น
และแข็งแรงและกระตุ้นการไหลของน้ำยางทำให้ต้นยางพารา
ผลิตน้ำยางได้ และไม่มีอันตรายต่อต้นยาง
 
  - ช่วยเร่งเนื้อเยื่อให้เกิดเร็วขึ้น และมีคุณภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง

  - ต้นยางสามารถดูดซึมนำไปใช้อย่างรวดเร็ว ได้อย่างเจาะจง

  - ช่วยให้พืชดูดปุ๋ยจากดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เสริมสร้างระบบ
    รากให้แข็งแรง

  - ช่วยทำให้พืชดูดซึมธาตุฟอสฟอรัสไปใช้มากยิ่งขึ้น

  - ช่วยสะสมอาหารให้กับต้นยางและสร้างเปลือกเพื่อความสมบูรณ์
    แข็งแรงให้กับต้นยาง

- ช่วยให้ท่ออาหาร ท่อน้ำสมบูรณ์

- ช่วยให้ท่อน้ำยาง มีความแข็งแรงสมบูรณ์

- ทำให้น้ำยางไหลได้นาน

- ทำให้สามารกกรีดยางได้ต่อเนื่องนานขึ้น
 
 

1. ผสมน้ำยา สูตร1 และ สูตร 2 ในอัตราส่วน 1 : 1

2. ผสมน้ำยาเท่าที่ใช้ทา เพราะหลังจากผสมแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 18 ชั่วโมง
   (ต้องผสมใช้ครั้งต่อครั้ง)

3. ใช้แปรงทาสีขนาด 4 นิ้ว จุ่มน้ำยาทาตรงบริเวณหน้ายางตายให้ทั่วเพียงเที่ยว
   เดียว ต่อ 1 ครั้ง

4. ต้องทาตรงหน้ายางตาย ทั้งหมด 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย ต่อ 1 ต้นแต่ละครั้ง
   ห่างกัน 7-10 วัน

5. ประมาณ 15 วัน จะเห็นเปลือกส่วนที่ตายหลุดล่อนออก พร้อมกับเห็นเนื้อเยื่อ
   สร้างขึ้นมาใหม่

6. ประมาณ 60 วัน สามารถกรีดยางซ้ำใหม่ตรงส่วนที่หน้ายางตายได้

 
 
     
         7405                    800            900          470                     500 cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส