แอนตี้-วี คือ สารป้องกันไวรัสที่เกิดในพืชตระกูลมะละกอ
พริก มะเขือเทศ เช่น โรคใบด่างจุดวงแหวนในมะละกอใบด่าง
ในพริก และมะเขือเทศ เป็นต้น โดยมีพาหะนำโรคคือเพลี้ยอ่อน
เมื่อเพลี้ยอ่อนดูดน้ำเลี้ยงต้นใหม่    ก็จะมีการถ่ายทอดโรคไปยัง
ต้นใหม่ ใช้เวลาเพียง 30 วินาที ต้นใหม่ก็จะติดโรคไวรัส  และ
จะทำให้มีการระบาดอย่างรวดเร็ว
 
 
  1. ใช้สำหรับป้องกัน : ใช้อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุกๆ 15 วัน เพื่อสร้าง
    ภูมิต้านทาน

2. ใช้สำหรับพื้นที่ใกล้เคียงมีการระบาด : ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ
    10 วัน เพื่อป้องกัน

3. ใช้สำหรับการระบาดในสวน : ใช้ อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 5 วัน
    เพื่อยับยั้งการแสดงอาการของโรค เพื่อที่จะเก็บผลผลิตได้
 

 

 

     
         7407                    890            1,050            500                 500 cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส