วีดดี้-ไรซ์ คือ สารสกัดที่เข้มข้นประกอบด้วย Humic Acid
และ โคเอนไซม์ ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเมล็ดข้าวดีด
และย่อยสลายฟางข้าว ช่วยกำจัดและป้องกันข้าวดีดได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถเห็นผลภายใน 9 - 12 วัน
 
1. หมดปัญหาเรื่องข้าวดีดและข้าววัชพืช ไม่ถูกโรงสีหักเงินจากข้าวดีดเกวียนละ 300-500 บาท
2. ฟางข้าวที่ถูกย่อย จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 2 - 3 ตัน ต่อไร่
3. ปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ลดความเป็นกรด
4. ประหยัดปุ๋ย พืชได้รับปุ๋ยเต็มที่
5. ลดและเลิกการเผาตอฟาง ที่ทำให้หน้าดินเสียหาย
  วิธีใช้
1. หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ปล่อยน้ำท่วมแปลงนา สูง 7 - 10 ซม.
2. ใช้ลูกนวดหรือลูกทุบเพื่อกดฟางข้าวให้จมน้ำ (จะทำให้ผลดีขึ้น)
3. ใช้ "วีดดี้-ไรซ์" 1 ลิตร เจาะรูที่ฝาอลูมิเนียม แล้วเดินสลัดลงน้ำให้ทั่วแปลงนาอัตราการใช้ 1 ลิตร/ไร่
4. หมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 9 - 12 วัน
5. ปล่อยน้ำออก ทำการไถพรวนเพาะปลูกรอบต่อไป
      ข้าวดีด คือ ข้าววัชพืชที่ปลอมปนติดมาจากรถเกี่ยวข้าว หรือพันธุข้าวที่ปลอมปนมาจากข้าวที่ผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง
ข้าวป่ากับข้าวที่ปลูก  เกิดเป็นข้าวที่มีเมล็ดแคระแกร็น เมล็ดข้าวสีดำและสีแดงปะปนอยู่รวมอยู่กับข้าวที่ปลูกทำให้ผลผลิต
ที่เก็บเกี่ยวได้นั้นด้อยคุณภาพ

 

 

     
        7406                      300            350          125                  1000 cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส