ดีเปอร์ เป็นสารอัลคาลอยด์สกัดจากธรรมชาติ  ที่ถูกคัดสรร
อย่างพิถีพิถัน โดยใช้หลักการเทคโนโลยีชั้นสูง  อันเป็นเอกลักษณ์
หนึ่งเดียว ในการรวมสารอัลคาลอยด์เข้มข้นฃที่มีประสิทธิภาพสูง
เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อีกทั้งยังสามารถ
ยับยั้งการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานานมีวิธีการออก
ฤทธิ์แบบไม่เจาะจง จึงทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานได้
รวมทั้งสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปราศจาก
สารพิษตกค้างในดินและน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้
 
        ฆ่า           สารอัลคาลอยด์ที่มีพิษทำลายระบบประสาททำลายกระบวนการเมตาบอลิซึมทำลายเม็ดเลือดของแมลง และสารที่อยู่ในรูปของน้ำทำหน้าที่ปิดกั้นระบบหายใจ ทำให้แมลงขาดอากาศและตายในที่สุด

       ไล่            กลิ่นและสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติเป็นประจุลบจะกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึกทำให้มีอาการผิด
ปกติเกิดความเจ็บปวด แสบร้อน และทุรนทุรายจนแมลงไม่สามารถทนอยู่ในบริเวณนั้นได้

       ป้องกัน    ด้วยโครงสร้างและลักษณะเฉพาะในการเคลือบ และยึดติดกับผิวใบได้เป็นเวลานานทำให้สารออก
ฤทธิ์ทันทีเมื่อมีแมลงเข้ามาสัมผัส
  วิธีการใช้
ป้องกันและกำจัดแมลง 50-100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน
มีการระบาดมาก 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3 วัน
คำเตือน
- ขณะผสมควรสวมถุงมือและที่ปิดจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง หรือกระเด็นเข้าตา
- ขณะพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ
- ระวังอย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือผิวหนังและเสื้อผ้า
- ห้ามดื่มน้ำ กินอาหาร สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน
- ล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ และสูบบุหรี่
- หลังจากพ่นสารแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
- ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้งก่อนทำลาย โดยการฝังดิน ห้ามเผาไฟหรือนำกลับมาใช้อีก

 

 

     
        7401                    450            550           200                 1000  cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส