ดีสติมบำรุงผล มีสัดส่วนของ ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาผลและเมล็ดมากเป็นพิเศษ ซึ่งได้แก่โพแทสเซียม (K )
แคลเซียม (Ca) และโบรอน (B) โดยที่โพแทสเซียมมีหน้าที่
ช่วยในการสังเคราะห์แป้งและน้ำตาล แคลเซียมช่วยลดการ หลุดร่วงลดอาการผลแตกและโบรอนช่วยให้ผลมีการพัฒนา
อย่างเต็มที่ลดอัตราการเกิดผลที่มีรูปร่างผิดปกติและทั้งสาม
ธาตุยังช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลและแป้งไปสู่ผลและเมล็ด
นอกจากนี้ยังมีจุลธาตุอาหารอื่นๆที่จำเป็นต่อการสร้างผลและ
เมล็ดที่สมบูรณ์เช่น ทองแดง(Cu) จะช่วยลดการหลุดร่วงของ
ผลและเมล็ด ทำให้ผลและเมล็ดมีคุณภาพดีขึ้น
 
 
ฉีดพ่นทางใบเพื่อบำรุงพืชหลังการติดผลทุกๆ 5-7 วัน
  อัตราการใช้
  ใช้ ดี-สติม อัตรา 80 ซีซี (6 ฝา) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร (1:250)

   
  เพื่อประโยชน์สูงสุดควรเขย่าขวดก่อนใช้ ไม่ควรผสมกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากจำเป็นควร
ผสมสารเคมีกับน้ำก่อน แล้วจึงใช้ ดี-สติม ตามอัตราส่วนที่แนะนำ และควรทดสอบกับพืชใบบริเวณแคบๆ ก่อนนำ
ไปใช้จริงในแปลงปลูก

ข้อแนะนำ
ใช้ได้กับมันสำปะหลัง, อ้อย, ยางพารา, ปาล์ม, และพืช
ที่ให้ผลผลิตทางหัวและผลทุกชนิด

 

     
         7302                    350            450           130                  1000  cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส