เป็นสารอาหารสูตรเข้มข้นสำหรับพืชอาทิ ไม้ผลพืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักต่างๆ ในรูปวิตามินและโคเอ็นไซม์
เพิ่มการเจริญเติบโตเพื่อทดแทนอาหารจากธรรมชาติต่างๆ
เช่น วิตามินบีรวม เพื่อใช้เสริมสร้างการเจริญเติบโตของต้น
พืชกรดอัลจินิค ( ALGINIC ACID ) และกรดอะมิโนชนิด
ต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช เมื่อฉีดพ่นทาง
ใบพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 
        ทำให้ต้นพืชได้รับอาหารโดยตรงทั้งทางใบและทางราก ช่วยให้ต้นพืชดูดปุ๋ยจากดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เสริมสร้างระบบรากให้แข็งแรง เพิ่มการแตกกอ  ส่งเสริมการออกดอกให้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ  ต้นพืชสมบูรณ์ เพิ่มภูมิ
ต้านทานต่อโรคได้ดี
ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อัตรา 10 CC./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม หลังย้ายปลูก 7 - 10 วัน หรือ ฉีดพ่นห่างกันทุกๆ 7 - 10 วัน จนถึงออกดอก
พืชไร่ ใช้อัตรา 5 - 10 CC./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม หลังย้ายปลูก 7 - 10 วัน มีใบจริง 2 - 3 ใบ หรือฉีดพ่นห่างกันทุกๆ 7 - 10 วัน จนถึงออกดอก
พืชผัก ใช้อัตรา 5 - 10 CC. / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม หลังย้ายปลูก 7 - 10 วัน หรือมีใบจริง 2 - 3 ใบ ฉีดพ่นห่างกันทุกๆ 7 - 10 วัน จนเก็บเกี่ยว
ไม้ผล ระยะก่อน - หลังการเก็บเกี่ยวใช้อัตรา 10 - 20 CC./น้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่น 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 7- 10 วัน
ระยะระหว่างการติดดอก ใช้อัตรา 10 - 20 CC./น้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน
ระยะติดผลอ่อนจนถึงก่อนผลใกล้แก่ ใช้อัตรา 20 CC./น้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่น 2 -3 ครั้ง ห่างกัน 7 - 10 วัน

 

 

     
         7201                    330             400          120                      500 cc. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส