แด๊กซี่ เทอร์โบ ดาวกระจาย เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของ
พืชในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นการแตกกอ แตกกิ่ง แตกหน่อฯลฯ และเพิ่ม
ความเขียวของใบ โดยมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุอีกทั้ง
ยังมีจุลินทรีย์และอาหารจุลินทรีย์ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวน และยังช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของจุลินทรีย์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหาร
ที่เป็นประโยชน์แก่พืชได้มากขึ้น
 
 

1. จะทำให้พืชได้รับสารอาหารสกัดหรือธาตุอาหารที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

2. ต้นพืชจะได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน ในปริมาณที่สมดุลเพียงพอต่อความต้องการ

3. อาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพจะสามารถปล่อยธาตุอาหารได้ยาวนาน

4. อาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของลำต้นใบ และราก หรือ
    Vegetative phase สร้างและสะสมอาหารเพื่อให้ผลผลิตได้เต็มที่

5. ทำให้พืชมีใบเขียวขึ้น ลำต้นแข็งแรง ไม่อวบน้ำ เร่งการแตกใบอ่อนและผลผลิตเพิ่มขึ้น

6. ไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรผู้ใช้

 
     
         7105                   890             990          190                     50 กก. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส