แด๊กซี่ เทอร์โบ ดาวแดง เป็นอาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพ
พัฒนามาจากหลักการ และแนวคิดการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการ
อย่างครบถ้วน    ยาวนาน    และเพียงพอต่อความต้องการของพืช
อย่างสมดุลโดยเทคโนโลยี  3D ของ  แด๊กซี่ เทอร์โบ ดาวแดง มี
ธาตุอาหารครบถ้วนในการเพิ่มความหวานปริมาณแป้งขนาด และ
น้ำหนักของผลผลิตโดยเฉพาะ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำยางในยาง
พารา เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นคุณภาพเยี่ยม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
                 อาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพ แด๊กซี่เทอร์โบ ดาวแดงประกอบด้วยส่วนสำคัญสำหรับการสร้างการกำเนิดตา
ดอกการสะสม  และการขนส่งแป้งและน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับพืชเมื่อเข้าสู่ระยะ Reproductive phase พืช
เริ่มการเปลี่ยนระยะเจริญจากการสร้างการเติบโตทางลำต้น และใบการยืดตัวของ cell มาสู่ช่วงกำเนิดตาดอก การเกิดช่อ
ดอกและการปฏิสนธิ (Fertilization) จนกระทั่งการเกิดผล และเข้าสู่ระยะสุกแก่ต่อไป โดยมีธาตุอาหารหลักธาตุ   อาหาร
ร อง  และจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับเซลล์เนื้อเยื่อ     สำหรับการกักเก็บแป้งและน้ำตาลของพืช และมีธาตุอาหารที่ทำ
หน้าที่ลำเลียงแป้งและน้ำตาล ทำให้ได้ผลผลิตที่มีอัตราส่วนของความหวาน ปริมาณแป้ง และน้ำตาลมากขึ้นเป็นพิเศษ

 

 

     
         7104                    750             850          230                     50 กก. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส