แด๊กซี่ เทอร์โบ  ดาวเขียว เป็นอาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพ
พัฒนามาจากหลักการและแนวคิดการให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการ
อย่างครบถ้วน  ยาวนาน   และเพียงพอต่อความต้องการของพืช
อย่างสมดุลด้วยเทคโนโลยี   3D  ในการสกัดธาตุอาหารพืชการ
เครือบด้วยจุลินทรีย์และการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เพื่อพัฒนา
การให้ปุ๋ยแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งการพัฒนา
ดินเพิ่มจุลินทรีย์ดิน ปรับโครงสร้างทางกายภาพให้แก่ดิน   และ
ไม่ทำให้ดินเป็นกรด โดยมีส่วนประกอบหลักเทคโนโลยี 3D ปรับ
โครงสร้างดินให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต  ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. จะทำให้พืชได้รับสารอาหารสกัดหรือธาตุอาหารที่ต้อง
    การอย่างรวดเร็ว

2. ต้นพืชจะได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน   ในปริมาณที่
    สมดุลเพียงพอต่อความต้องการ

3. อาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพจะสามารถปล่อย
    ธาตุอาหารได้ยาวนาน

 

4. อาหารเสริมสกัดอินทรีย์ชีวภาพช่วยปรับปรุงบำรุงดิน
    ให้เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของลำต้น ใบ  และ
    ราก หรือ Vegetative phase สร้าง และสะสมอาหาร
    เพื่อให้ผลผลิตได้เต็มที่
5. ทำให้พืชมีใบเขียวขึ้น ลำต้นแข็งแรง ไม่อวบน้ำ เร่ง
    การแตกใบอ่อนและผลผลิตเพิ่มขึ้น

6. ไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และ
    เกษตรกรผู้ใช้

 

 

     
         7103                     650             750         210                      50 กก. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส