DAXI PLUS เป็นสารปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี
เจือปน มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชครบสมบูรณ์ เพราะนอกจาก
จะมีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส    และโปแตสเซี่ยมแล้ว
ยังมีสารอาหารอื่นๆอีกจำนวนมากเช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม ธาตุเหล็ก
อลูมิเนียม ซิลิคอนซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง ทุกส่วนของ
พืชให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสิ้น   DAXI PLUS   นอกจากจะใช้
ได้ดีกับพืชทุกชนิดแล้วยังมีคุณสมบัติในการปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง

บ่อปลาและโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย DAXI PLUS จะช่วยให้ราก และลำต้นแข็งแรง แตกดอกออกผลมากขึ้น ป้องกันขั้วหลุดร่วงรากของ
พืชจะดูดซึมอาหารหลัก  และอาหารรองได้มากขึ้น  ช่วยให้ใช้ปุ๋ยเคมี
ีน้อยลง แต่พืชสามารถจะดูดซึมธาตุอาหาร หรือประโยชน์ จากปุ๋ยเคมี
ได้ดีขึ้น ต้นพืชจะเป็นโรค และแมลงลดน้อยลง  ที่สำคัญจะได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพและน้ำหนัก  หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น   ไม่มีสารตกค้างในผล
ผลิตด้วย

    1. ช่วยกระตุ้น และปรับสมดุลให้พืชเจริญเติบโต
        ในทุกส่วน เช่นราก ลำต้น ใบ ดอก    และผล
        ยังสามารถป้องกันดอก และผลร่วงอย่างได้ผล
        จากธาตุแคลเซียม

    2. ช่วยเพิ่มความเขียวหรือคลอโรฟิลล์ของใบพืช
        ให้มากยิ่งขึ้นด้วยแมกนีเซียม

    3. ช่วยลดความเป็นกรด-ด่างของดิน  ปรับปรุงดิน
        ให้ร่วนซุยทำให้อากาศในดินถ่ายเท ได้สะดวก

    4. ช่วยเสริมให้ปุ๋ยหลัก ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        มากยิ่งขึ้น

 

5. ช่วยป้องกันการเกิดโรคในพืชที่มีสาเหตุมาจาก
    เชื้อรา และแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่า เปลือก
    ตายในพืช

6. ช่วยเพิ่มคุณภาพ และปริมาณของผลผลิตให้มากขึ้น

7. ช่วยปรับสภาพดิน ลดความแน่นของดิน และปรับ
    สภาพดินเปรี้ยว

8. ช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรงตามธรรมชาติ   โดยไม่
    จำเป็นต้องใช้สารเคมีในปริมาณมาก ซึ่งอาจก่อให้
     เกิดสารตกค้างในผลผลิต

9. ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง - บ่อปลา ให้เป็นกลาง
    ไม่เป็นกรด-ด่าง

 

 

     
         7101                    450             550          150                      50 กก. back next  

 

 

 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส