.................................................................................................................................................................................................................................

ลักษณะธุรกิจขายตรงที่ถูกต้อง

1. ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกต่ำ

2. จำหน่ายสินค้าหลากหลาย มียอดขายมากเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทจะทุ่มเงินเพื่อการค้นคว้าวิจัย
และพัฒนาคุณภาพของสินค้า

3. มีการรับประกันคุณภาพความพอใจ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

4. เน้นการดำเนินธุรกิจระยะยาว

5. การจ่ายผลตอบแทน รายได้และตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับการทำงานของผู้ขาย ซึ่งหมายถึงยอดขายที่ขายสินค้านั่นเอง

6. การก่อตั้งธุรกิจขึ้นอยู่กับคุณภาพ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ผู้ขายจะให้ความสนใจในการขยายตลาดให้กว้างออกไป

7. มีผู้ขายอิสระที่อาศัยการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้

8. มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะห้ามมิให้ผู้ขายกักตุนสินค้า

9. ผู้ขายเน้นการขายสินค้าและบริการ

10. ธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการขายสินค้าที่นอกเหนือจากการขายตามห้าง ผู้บริโภค นักขายและบริษัท
จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย
..............................................................................................................................................................................................................................

ลักษณะแชร์ลูกโซ่

1. ค่าธรรมเนียมสมัครสูง ผู้สมัครจะถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรม และซื้อสินค้าเกินความต้องการ ผลกำไรส่วนใหญ่
มาจากการรับสมัครสมาชิก

2. สินค้าส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ และได้ผลกำไรสูง รายได้จะมาจากการสมัครสมาชิกใหม่ ซึ่งจะถูกบังคับให้ซื้อสินค้า
ที่มีราคาสูง เป็นจำนวนมาก

3. ไม่มีนโยบายรับซื้อสินค้ากลับคืน เพราะจะทำให้ระบบปิระมิดล้มได้

4. ร่ำรวยในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่ฐานของปิระมิดจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คนไม่กี่คนที่อยู่ในระดับ
จุดยอดปิระมิด ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ยาวนาน

5. ตำแหน่งในระบบสามารถซื้อได้

6. ระบบไม่เน้นขายให้ผู้บริโภค แต่ผลกำไรจะมาจากสมาชิกที่สมัครใหม่และถูกบังคับให้ซื้อตามระบบ สมาชิกใหม่
จะรับภาระกับสินค้าที่ตนขายไม่ได้ และเมื่อระบบปิระมิดล้มพวกเขาจะไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืนมาเลย

7. เกิดการหลอกลวงให้เข้ามาในระบบ

8. ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครที่สูงหรือจ่ายค่าสินค้าที่ถูกบังคับให้ซื้อในตอนที่สมัคร

9. ระบบนี้เน้นการสมัครสมาชิกใหม่เป็นหลัก

10. เป็นระบบที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชีย