เห็ด กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค

เห็ดจัดเป็นพืชชั้นต่ำจำพวกรา มีลักษณะการเจริญเป็นเส้นใย สามารถสานเส้นใยเป็นรูปเห็ด ดังที่ปรากฏให้เรา

เห็นอยู่ทั่วไป จำนวนเชื้อราที่ถูกค้นพบมีประมาณ 110,000 ชนิด มีเพียง 30,000 ชนิดเท่านั้นที่เป็น

เห็ด และแค่เพียง 2,000 ชนิดเท่านั้นที่กินได้ จากการศึกษาคุณประโยชน์ของเห็ดในเชิงของยา พบว่า

เห็ดมีคุณสมบัติเป็น Probiotic คือสามารถสร้างสารกระตุ้นร่างกายทั้งระบบให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ สารสำคัญในเห็ดบางชนิดสามารถต้านการเกิดเนื้องอกในร่างกายได้ เช่น สารเลนทิแนน

(Lentinan) ที่สกัดได้จากเห็ดหอม มีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด และรังไข่ได้ในระดับหนึ่ง

สารเบบ้าดีกลูแคน กรดไขมันลูซิเดนิก และกาโนเดนิก ที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ สามารถออกฤทธิ์ในการลด

ความดัน และปริมาณไขมันในเส้นเลือดได้ ที่สำคัญคือเห็ดมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

และผู้ป่วยโรคเบาหวานมาก เนื่องจากเห็ดไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ มีเส้นใยอาหารสูง มีสารไคติน เหล็ก

สังกะสี ที่จำเป็นสำหรับหญิงวัยทอง