สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ คุณทวีศักดิ์ อับดุลบุตร
ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท แด๊กซิน(ประเทศไทย) จำกัด และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
รถยนต์แรลลี่ต่อต้านยาเสพติด เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน และเข้ารับพระ
ราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ วันที่ 16
พ.ค.2548
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คุณทวีศักดิ์ อับดุลบุตร
ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็น
พระราชกุศล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชากัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสให้ คุณนิชาภา เด่นอุดม กรรมการบริหาร เข้ารับ
พระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มที่ระลึก ในวโรกาส
งานเฉลิมฉลองพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรม
ราชินีนาถ วันที่ 11 ส.ค. 2552 ณ มณฑล
ท้องสนามหลวง
 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระ
วรราชาทินัดดามาตุทรงเสด็จเป็นประธาน
เปิดงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ร้อยเรียงผ้า
ไทย"เทิดไท้ 60 ปี ครองสิริราชสมบัติ ทรง
พระราชทานเข็มที่ระลึก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.
2549 ณ รร.ดิเอมเมอรัลด์
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระ
วรราชาทินัดดามาตุทรงเสด็จเป็นประธาน
เปิดงานการกุศลไทย-มุสลิม เพื่อหาราย
ได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กยากจน และครู
สอนศาสนา และทางบริษัทฯ ได้เข้าเฝ้า
ทูลเกล้าถวายเห็ดหลินจือ เมื่อวันที่ 12
ต.ค.45 ณ รร.ดุสิตธานี
  ฯพณฯ วันมูหะหมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานแด๊ก
ซินก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 และงานเชิดชูเกียรติให
้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแด๊กซิน ณ
อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี เมื่อวันที่  
30 ก.ย. 2544
 
  บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัดและ
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ ได้ร่วมจัดงาน Grand
opening สำนักงานสาขากรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2549 โดยได้ รับเกียรติจาก ฯพณฯ วันมูหะหมัดนอร์ มะทา
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้เปิดงานอย่าง
เป็นทางการ
 
  ท่านประธาน ทวีศักดิ์ อับดุลบุตร และสมาชิก
แด๊กซิน ได้ต้อนรับ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัยที่มาเยี่ยมชมโรงงานผลิต
และวังยะหริ่ง
 
  พลเอกสนธิ บุณญกรินทร์ ได้เข้าเยี่ยมท่าน
ประธานทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ณ สำนักงาน
ปัตตานีวังยะหริ่ง พร้อมทั้งได้เข้าชมวังยะหริ่ง และโรงงานผลิตอย่างเป็นกันเอง
 
  บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด เข้า
ร่วมการแสดงออกบูธสินค้าในงาน Direct expo 2003 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 1-4 พ.ค.2546 โดยมี นายกร
ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
เปิดงาน และได้เข้าชมบูธบริษัทฯ พร้อม
กันนี้ได้มอบของที่ระลึกภายในงาน
 
  บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัดจัดงาน
แด๊กซิน มินิ เอ็กซ์โป ภาคตะวันออก จ.ชลบุร
ีภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สันต์ศักดิ์ งามพิเชษฐ์ สว.ชลบุรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงพานิชย์ ให้เกียรติเป็นประธาน
กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ก.ค.
2549
 
 
บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณทวีศักดิ์ อับดุลบุตร ประธารกรรมการและคณะ
ผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแด๊กซิน ภายในงาน "วันแห่งดาว ก้าวแห่งเกียรติยศ"ได้รับเกียรติจาก ดร.เอนก เพิ่มวงษ์เสนีย์ รองเลขาธิกานายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2550 ณ ไบเทค บางนา
 
 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส