มาตรฐานโรงงาน GMP
     บริษัทแด๊กซิน อินดัสทรี จำกัดได้มุ่งมั่นพัฒนา
มาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน
ระบบการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม GMP จากกระ
ทรวงสาธารณสุขจังหวัดและเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาต่อไป
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
    บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการ
รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
     กระทรวงสาธารณสุข
    บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุขในการขึ้นทะเบียนผลิต
ภัณฑ์ส้มแขก และกาแฟผสมเห็ดหลินจือ 3 IN 1
   
   
กระทรวงสาธารณสุข
     บริษัท แด๊กซิน อินดัสทรี จำกัด ได้รับการจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเป็นยาแผนโบราณ
คณะกรรมการกลางอิสลาม
     บริษัท แด๊กซิน อินดัสทรี จำกัด ได้รับการจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ในการใช้เครื่องหมาย ฮาลาจน์ จากคณะกรรมการกลางอิสลาม
สมาชิกสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทย
      บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็น
สมาชิกขายตรงแห่งประเทศไทยในระดับสมาชิก
สามัญเราจะพัฒนาวงการขายตรงในประเทศให้เป็น
ที่ยอมรับของคนไทยและทั่วโลก
 
 
xx
   
- ประวัติบริษัท
- วิสัยทัศน์
- เครื่องหมายรับรอง
- ความภูมิใจ
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน
- ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
- การสมัครสมาชิก
- แผนการตลาด
- สิทธิประโยชน์
- วิธีการซื้อสินค้า
- วิธีการเปิดศูนย์
- ถาม-ตอบ
- เสนอแนะ
 
 
- ธุรกิจขายตรง
- คำถามน่ารู้
- ปฎิทินสัมนา
- กิจกรรมโปรโมชั่น
- วารสารแด๊กซิน
- ใบปลิว
- เพลงมาร์ช
- ภาพกิจกรรม
- ภาคเหนือ
- ภาคอีสาน
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ผู้บริหารระดับเพชร
- ผู้ขึ้นตำแหน่งในไตรมาส